Separovanie a zvoz odpadu

Kalendár zvozu separovaných zložiek KO 2019

Kalendár zberu BRKO 2019
(biologicky rozložiteľný komunálny odpad)

Pocasie