Aktuality

13

APR

2019

Výzva na preloženie ponuky


  • Dodanie 5 ks celoročne obytných kontajnerov

Verejné obstarávanie

09

APR

2019

Voľby do europarlamentu - hlasovací preukaz


Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Elektronická adresa na doručovanie

31

MAR

2019

Odpočet elektromerov


VSD Košice a.s. bude v dňoch 01.- 04.04.2019 vykonávať pravidelný ročný odpočet elektromerov a preto žiada odberateľov o sprístupnenie elektromerov a pozatváranie psov v čase od 07:00 - 16:00 hod.

Jarné číslo 2019 obecných novín Moja Dedina


Jar
8 857 kB

Prezidentské voľby - výsledky 2. kola


Súhrnné informácie o voľbách v našej obci

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov1272
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní271
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku271
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov253
Účasť voličov vo voľbách v %21,3

24

MAR

2019

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva


Starosta obce zvoláva 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 25.03.2019 o 18:00 v kancelárii starostu obce.

Priložený dokument:
Pozvánka a program

Voľby do europarlamentu - volebná komisia


Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okreskovej volebnej komisie

Elektronická adresa na doručovanie

Zber elektroodpadu v našej obci

Spoločnosť H+EKO, spol. s r.o. uskutoční v našej obci bezplatný odvoz nefunkčných elektrospotrebičov.

Termín zberu:27.03.2019, 15:00 - 16:00
Zberné miesto:č. 443, bývalé potraviny Paciga

Priložený leták:
Zber elektroodpadu 2019-03

17

MAR

2019

Prezidentské voľby - výsledky 1. kola


Súhrnné informácie o voľbách v našej obci

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov1275
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní363
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku363
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov356
Účasť voličov vo voľbách v %28,47

28

FEB

2019

Prezidentské voľby - kandidáti


Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu (2018)

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

17

FEB

2019

Sami rozhodnite, kto potrebuje Vaše dane

Pripomíname, že posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie je 31.03.2019 - v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).
Všetky potrebné tlačivá a informácie nájdete na stránke http://rozhodni.sk/. Môžete tiež vyhľadávať v zozname príjímateľov 2% a zobraziť si údaje potrebné na vyplnenie tlačiva.

Predvyplnené editovateľné tlačivo na poukázanie 2%

Prezidentské voľby - hlasovací prekaz


Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Elektronická adresa na doručovanie

03

FEB

2019

Prezidentské voľby - volebná komisia


Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okreskovej volebnej komisie

Elektronická adresa na doručovanie

31

JAN

2019

Postup pri registrácii chovu s jednou ošípanou
na domácu spotrebu


Postup pri registrácii chovu
s jednou ošípanou na domácu spotrebu


Usmernenie

29

JAN

2019

Modernizácia a vybavenie odborných účební ZŠ

23

JAN

2019

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva


Starosta obce zvoláva 02. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 28.01.2019 o 18:00 v kancelárii starostu obce.

Priložený dokument:
Pozvánka a program

Fašiangová zabíjačka


Pozývame Vás na fašiangovú zabíjačku

v sobotu 02. februára

na parkovisko pod Obecným úradom.


Prerušenie distribúcie elektriny


Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznámila plánované práce na zariadení nízkeho napätia v termíne:


11. február 2019 od 07:30 h do 17:00 h


č.d. 1, 2, 4-10, 12-16, 18-21, 24-26, 28, 29, 33, 34, 36-48, 50, 53-60, 62, 63, 65-71, 73-83, 85, 87-90, 92-103, 105-122, 124-130, 134, 135, 137, 139-144, 146-153, 155-159, 161, 186-190, 194, 195, 197-200, 202, 203, 206, 207, 210, 225, 231, 292, 293, 296-301, 303-307, 309, 313-318, 447-452, 454-458, 471-474, 477, 484, 487, 491, 492, 495, 501-506, 511, 535, 538, 540, 543, 568, 574, 601-603

https://www.vsds.sk/edso/domov/technicke-info/planovane-odstavky/

Aktuality v roku:


2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019