Aktuality

18

AUG

2019

Prerušenie distribúcie elektriny


Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznámila plánované práce na zariadení nízkeho napätia v termíne:


09. september 2019 od 07:20 h do 18:30 h


č.d. 164-167, 169, 170, 172, 173-175, 177, 179-181, 183-185, 193, 219-223, 225-228, 230, 232, 233, 235-247, 249, 251, 252, 254, 256, 257, 261, 262, 268-277, 279-287, 289-291, 294, 304, 306, 320-322, 324-328, 330-332, 335-340, 342-347, 349-351, 353-358, 360-377, 379-388, 390- 405, 407-409, 411, 413-430, 433-440, 442, 445, 446, 459-463, 465, 467-469, 498, 499, 512-514, 516-519, 521, 522, 525-534, 536, 537, 572, 575, 580, 583, 603

https://www.vsds.sk/edso/domov/technicke-info/planovane-odstavky/

08

JÚL

2019

Ahoj leto

23

JÚN

2019

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Oznamujeme, že zasadnutie OZ plánované na pondelok 24.06.2019 sa prekladá na štvrtok 27.06.2019.

16

JÚN

2019

Mníšek z vtáčej perspektívy

15

JÚN

2019

Letné číslo 2019 obecných novín Moja Dedina


Leto
12 059 kB

11

JÚN

2019

Motokros MX OPEN

09

JÚN

2019

Návrh Cestovného poriadku ŽSR na obdobie 2019/2020


Pripomienky adresujete na Obecný úrad do 21.06.2019. Zaslané pripomienky budú predmetom parciálnej porady ŽSR, ktorá sa uskutoční 26.06.2019 v Košiciach.


Trať 173 - 2019/2020 návrh
Trať 180 - 2019/2020 návrh

https://web.vucke.sk/

02

JÚN

2019

Na bicykli deťom pre život 2019
17. - 22.06.2019

Na bicykli deťom je charitatívny projekt, ktorého cieľom je ukázať ľuďom, že bojovať s rakovinou sa oplatí. Zároveň jej organizátori chcú upozorniť na fakt, že úspešnosť vyliečenia sa detských onkologických pacientov je až 70%. Keďže bicyklovanie patrí medzi obľúbený šport mnohých Slovákov, tak týmto spôsobom chcú symbolicky verejnosť zapojiť do boja proti predsudkom, že rakovina je choroba smrteľná a stanovenie tejto diagnózy znamená pre pacienta stav konečný.

Účastníkom charitatívnej cyklistickej turistiky sa môže stať každý kto rád športuje, ale i ten, kto chce symbolicky prejaviť ochotu pomôcť. Stačí vysadnúť na bicykel a pridať sa na ktoromkoľvek mieste do pelotónu. Všetko záleží od vašej kondície a ochoty urobiť niečo pre dobrú vec. Keďže nejde o žiadny pretek, tak zapojiť sa môžu ako dospelí, tak i starší spoluobčania a deti.

Projekt môže verejnosť podporiť aj finančne a to prostredníctvom zbierky a potom cyklistickému pelotónu osobne odovzdať symbolický šek priamo počas trasy. Boli by sme radi, ak by ste mohli zorganizovať krátke privítanie cyklistov a zapojiť napríklad deti zo základných škôl, ktoré by sa určite potešili stretnutiu s cyklistami.

2.etapa, utorok 18.06.2019 Košice - Heľpa (cez Mníšek nad Hnilcom)

Žiadosť o podporu
Trasa

http://www.detomprezivot.sk/na-bicykli-detom/

25

MÁJ

2019

Plnou parou za svetovým dedičstvom

22

MÁJ

2019

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva


Starosta obce zvoláva 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 27.05.2019 o 18:00 v kancelárii starostu obce.

Priložený dokument:
Pozvánka a program

18

MÁJ

2019

Výberové konanie - riaditeľ(ka) ZŠ a riaditeľ(ka) MŠ

Obec Mníšek nad Hnilcom vyhlasuje výberové na obsadenie funkcií:

  • riaditeľ(ka) Základnej školy
  • riaditeľ(ka) Materskej školy

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať alebo osobne doručiť do 12.06.2019 11:00.

Priložené dokumenty:
Výberové konanie - riaditeľ(ka) Základnej školy
Výberové konanie - riaditeľ(ka) Materkej školy

14

MÁJ

2019

Zlepšenie prístupu k pitnej vode

12

MÁJ

2019

01

MÁJ

2019

eKasa - povinnosť pre podnikateľov


Podnikatelia, ktorí evidujú tržbu v registračných pokladniciach, musia požiadať o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient a to čo najskôr.

eKasa pokyny

22

APR

2019

Hasičská kvapka krvi

Plnou parou za svetovým dedičstvom

Parná lokomotíva ventilovka (r.v. 1927)

08:10 Košice 18.05.2019
08:27 Kysak
09:10 Margecany
09:43 Gelnica
10:01 Mníšek nad Hnilcom (doberanie vody 79 min.)
11:20

12:30 Dobšinská ľadová jaskyňa
12:33 Telgárt penzión (doberanie vody 117 min.)

14:30 Telgárt penzión
14:50 Dobšinská ľadová jaskyňa (pobyt 25 min.)
15:15
15:20 Stratená
15:26 Dedinky
15:30 Mlynky (pobyt 25 min.)
15:55
16:20 Nálepkovo (pobyt 50 min.)
17:10
17:30 Mníšek nad Hnilcom
18:20 Margecany
18:46 Kysak
19:05 Košice

http://vylety.kosiceregion.com/plnou-parou/

13

APR

2019

Výzva na predloženie ponuky


  • Dodanie 5 ks celoročne obytných kontajnerov

Verejné obstarávanie

10

MÁJ

2019

09

APR

2019

Voľby do europarlamentu - hlasovací preukaz


Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Elektronická adresa na doručovanie

31

MAR

2019

Odpočet elektromerov


VSD Košice a.s. bude v dňoch 01.- 04.04.2019 vykonávať pravidelný ročný odpočet elektromerov a preto žiada odberateľov o sprístupnenie elektromerov a pozatváranie psov v čase od 07:00 - 16:00 hod.

Jarné číslo 2019 obecných novín Moja Dedina


Jar
8 857 kB

Prezidentské voľby - výsledky 2. kola


Súhrnné informácie o voľbách v našej obci

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov1272
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní271
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku271
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov253
Účasť voličov vo voľbách v %21,3

24

MAR

2019

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva


Starosta obce zvoláva 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 25.03.2019 o 18:00 v kancelárii starostu obce.

Priložený dokument:
Pozvánka a program

Voľby do europarlamentu - volebná komisia


Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okreskovej volebnej komisie

Elektronická adresa na doručovanie

Zber elektroodpadu v našej obci

Spoločnosť H+EKO, spol. s r.o. uskutoční v našej obci bezplatný odvoz nefunkčných elektrospotrebičov.

Termín zberu:27.03.2019, 15:00 - 16:00
Zberné miesto:č. 443, bývalé potraviny Paciga

Priložený leták:
Zber elektroodpadu 2019-03

17

MAR

2019

Prezidentské voľby - výsledky 1. kola


Súhrnné informácie o voľbách v našej obci

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov1275
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní363
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku363
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov356
Účasť voličov vo voľbách v %28,47

28

FEB

2019

Prezidentské voľby - kandidáti


Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu (2018)

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

17

FEB

2019

Sami rozhodnite, kto potrebuje Vaše dane

Pripomíname, že posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie je 31.03.2019 - v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).
Všetky potrebné tlačivá a informácie nájdete na stránke http://rozhodni.sk/. Môžete tiež vyhľadávať v zozname príjímateľov 2% a zobraziť si údaje potrebné na vyplnenie tlačiva.

Predvyplnené editovateľné tlačivo na poukázanie 2%

Prezidentské voľby - hlasovací prekaz


Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Elektronická adresa na doručovanie

03

FEB

2019

Prezidentské voľby - volebná komisia


Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okreskovej volebnej komisie

Elektronická adresa na doručovanie

31

JAN

2019

Postup pri registrácii chovu s jednou ošípanou
na domácu spotrebu


Postup pri registrácii chovu
s jednou ošípanou na domácu spotrebu


Usmernenie

29

JAN

2019

Modernizácia a vybavenie odborných účební ZŠ

23

JAN

2019

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva


Starosta obce zvoláva 02. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 28.01.2019 o 18:00 v kancelárii starostu obce.

Priložený dokument:
Pozvánka a program

Fašiangová zabíjačka


Pozývame Vás na fašiangovú zabíjačku

v sobotu 02. februára

na parkovisko pod Obecným úradom.


Prerušenie distribúcie elektriny


Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznámila plánované práce na zariadení nízkeho napätia v termíne:


11. február 2019 od 07:30 h do 17:00 h


č.d. 1, 2, 4-10, 12-16, 18-21, 24-26, 28, 29, 33, 34, 36-48, 50, 53-60, 62, 63, 65-71, 73-83, 85, 87-90, 92-103, 105-122, 124-130, 134, 135, 137, 139-144, 146-153, 155-159, 161, 186-190, 194, 195, 197-200, 202, 203, 206, 207, 210, 225, 231, 292, 293, 296-301, 303-307, 309, 313-318, 447-452, 454-458, 471-474, 477, 484, 487, 491, 492, 495, 501-506, 511, 535, 538, 540, 543, 568, 574, 601-603

https://www.vsds.sk/edso/domov/technicke-info/planovane-odstavky/

Aktuality v roku:


2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019