Obecné zastupiteľstvo

Zoznamy poslancov, členov a komisií

Poslanci obecného zastupiteľstva

Obecná rada

Komisie obecného zastupiteľstva

Finančná komisia

Predseda: Peter Schriffel
Členovia: Jaroslav Kovalčík
Stanislava Andrašková

Kultúrna a školská komisia

Predseda: Lenka Stoklasová
Členovia: Mgr. Zuzana Wencelová
Mgr. Ermová Antónia
Beáta Sýkorová

Sociálna komisia

Predseda: Helena Kluknavská
Členovia: Elvíra Rešovská
Milan Leskovianský

Stavebná komisia

Predseda: Ing. Peter Rusnák
Členovia: Ing. Pavel Fedorik
Walter Strompf

Športová komisia

Predseda: Ing. Lukáš Kujnisch
Členovia: Ing. Peter Palaščák
František Plachetka ml.

Komisia pre verejný poriadok

Predseda: František Theisz
Členovia: Dušan Šimko
Ing. Lukáš Kujnisch

Komisia pre životné prostredie

Predseda: Dušan Šimko
Členovia: Rudolf Wencel ml.
Erik Handlovič

Komisia * o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov

(* podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov)
Predseda: Peter Schriffel
Členovia: Lenka Stoklasová
František Theisz

Sobášiaci

Pocasie