Symboly obce

Prvé symboly obce

Súčasné symboly obce

_____Na základe historických podkladov navrhol J. Novák erb obce tak, že v červenom gotickom štíte boli umiestnené banícke kladivká striebornej farby, okolo nich vo výsekoch štyri ruže zlatej farby. Iný názor mal F. Živčák, ktorý navrhoval prevziať do nového erbu obsah prvého autentického typária z roku 1584. Jeho názor Heraldická komisia potvrdila schválením erbu v roku 1997.

Erb

V červenom neskorogotickom štíte pod zlatou osemcípou hviezdou sú vyobrazené strieborné skrížené banícke kladivká, sprevádzané vpravo zlatým slnkom, vľavo zlatým privráteným polmesiacom a dolu zlatou ružičkou. Na vysvetlenie uvádzame, že červená farba štítu symbolizuje meď, ktorá sa v Mníšku ťažila, banícke kladivká symbolizujú hlavnú pracovnú činnosť obyvateľov - baníctvo a nebeské telesá symbolizujú rudy, ktoré sa u nás ťažili: slnko - zlato a mesiac - striebro.

Znak

Na základe historických dokladov môže obec používať aj tzv. väčší erb: Pri štíte so znamením Mníška nad Hnilcom je vyobrazená strieborná, zlatovlasá, zelenoodetá sv. Katarína, pravou rukou držiaca o plece opretý strieborný meč so zlatou rukoväťou a s ľavou rukou na hornom okraji štítu, spoza ktorého vyčnieva zlaté ozubené koleso. Na horný okraj štítu je položená zlatá, rubínmi a perlami zdobená otvorená koruna, z ktorej vyrastá červená trojruža na zelených listnatých stopkách. Sv. Katarína odetá do zeleného rúcha má funkciu heraldického nosiča štítu, meč a ozubené koleso sú symbolmi jej umučenia.

Vlajka


Heraldická komisia schválila aj vlajku obce. Pozostáva z dvoch pozdĺžnych pruhov žltej a červenej farby, preložených bielym šikmým krížom. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a je ukončená tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do jej tretiny.

Pečiatka


Súčasná pečiatka obce Mníšek nad Hnilcom je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC MNÍŠEK NAD HNILCOM. Pečiatka má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.

Kríž na Špicnbergu

Pocasie