Po roku 1948

Spoločenské pomery

Obyvateľstvo

_____Po odsune veľkého počtu ľudí do Nemecka sa zmenila aj národnostná skladba obyvateľov v Mníšku. V roku 1947 prišlo do obce niekoľko rodín repatriantov z Ukrajiny v rámci dohody s Ruskom. Väčšina Švermovčanov sa vrátila domov. Prisťahovalo sa aj mnoho rodín z okolitých dedín Hnileckej doliny. Ako sme už spomínali, stavebná uzávera bola príčinou odchodu obyvateľov z obce do Prakoviec a Gelnice, ale aj do iných miest na Slovensku. Úbytok počtu obyvateľov sa zastavil až v deväťdesiatych rokoch.

Rok 1948 1961 1970 1980 1991 2001 2011
Počet obyvateľov 1945 1899 1918 1664 1518 1670 1684

Školstvo a kultúra

Zoznam richtárov, vládnych komisárov, predsedov MNV a starostov:

Michael Wenzel 1577 Mathias Lerch (1834 - 1836)
Georg Schleifer okolo 1600 Ludwig Polyak (1836 - 1839)
Tebes Wencel 1641 Anton Payer (1840 - 1841)
Johann Keil 1671 Ludwig Polyak 1842
Johann Keil 1701 Johann Schneider 1878
Peter Theis 1739 Stefan Payer 1883
Johann Bohny 1744 Ludwig Polyak 1890
Michael Schneider (1748 - 1750) Karl Schneider (1898 - 1903)
Franz Roth (1750 - 1751) Robert Wietorisz (1904 - 1906)
Johann Keil 1751 Arpád Wittchen (1910 - 1938)
Andreas Keil (1755 - 1758) Rudolf Göllner (1939 - 1941)
Franz Roth 1758 Robert Müller (1941 - 1943)
Johann Pajer (1767 - 1768) Ladislaus Müller (1943 - 1945)
Melichior Korfer (1768 - 1769) Ján Magda (1945 - 1950)
Franz Roth (1769 - 1770) Ján Červeňák (1950 - 1952)
Tomas Schneider (1770 - 1772) O. Oskorip (1952 - 1954)
Johann Schneider (1780 - 1782) G. Valentín (1954 - 1959)
Johann Lebiczer 1792 Štefan Polák (1960 - 1964)
Jakobus Greisinger1812 Peter Hulič (1964 - 1975)
Mathias Lerch (1824 - 1825) Jozef Pilát (1976 - 1990)
Jakob Polyak (1825 - 1826) Ladislav Schneider(1990 - 1994)
Michael Götzel (1831 - 1833) Ing. Ľudovít Kujnischod 1995

Pocasie