Kniha Mníšek nad Hnilcom

Obsah

Úvod 5
Pečať a erb obce 7
Prírodné prostredie 8
Od doby bronzovej po Villu Heremitas 15
Pod Spišským hradným panstvom 20
Začiatok moderného veku 39
Medzi dvoma svetovými vojnami 43
II. svetová vojna a jej dôsledky 53
Po roku 1948 58
Spolková činnosť 61
O domoch, studniach a krížoch 69
Historické stavby 77
Stavebné zaujímavosti 82
Rok na dedine 90
Povesti a príbehy 113
Z rozprávania o ľuďoch 125
Úsmevné príhody 130
Chotárne názvy 132
Pramene a literatúra 141Kniha Mníšek nad Hnilcom - 2. vydanie

Obsah

Úvod 5
Pečať a erb obce 8
Prírodné prostredie 9
Od doby bronzovej po Villu Heremitas 22
Pod Spišským hradným panstvom 30
Začiatok moderného veku 60
Medzi dvoma svetovými vojnami 66
II. svetová vojna a jej dôsledky 81
Príbehy z čias II. svetovej vojny 87
Po roku 1948 90
Spolková činnosť 96
Mníšek nad Hnilcom po roku 2000 111
O domoch, studniach a krížoch 122
Historické stavby 132
Stavebné zaujímavosti 139
Rok na dedine 151
Povesti a príbehy 185
Z rozprávania o ľuďoch 201
Chotárne názvy 218
Abecedný zoznam chotárnych názvov 220
Pramene a literatúra 229
Súpis baní v Mníšku nad Hnilcom (1836) 231
Einsiedel an der Gölnitz 232
Mníšek nad Hnilcom - Summary 239
Pocasie