Evanjelická cirkev augsburského vyznania

Evanjelický farský úrad


Evanjelický a.v. cirkevný zbor Mníšek nad Hnilcom
č. 568
055 64 Mníšek nad Hnilcom
Tel: +421 53 48 96 106Terajším evanjelickým farárom je od roka 2008: Mgr. Ján Sabanoš

Menný zoznam bývalých evanjelických farárov:

Philip Heutsch (1636 - 1645) Michael Kottler (1846 - 1860)
Martin Adami (1646 - 1657) Friedrich Wittchen (1860 - 1909)
Johann Galiweczky (1657 - 1667) Martin Gindl (1909 - 1914)
Georg Milek (1667 - 1674) Alexander Scherman (1915 - 1923)
Mathias Fröhlich (1682 - 1683) Mathias Danielis (1923 - 1958)
Valentin Klein (1684 - 1687) Igor Bubliak (1958 - 1960)
Paul Zarevutius (1688 - 1689) Radimir Kramer (1960 - 1961)
Johann Georg Fischer (1703 - 1709) Michal Hreško (1962 - 1986)
Johann Reiss (1782 - 1804) Miroslav Hvožďara (1987 - 1990)
Johann Reiss ml. (1804 - 1824) Milan Kapitáň (1992 - 1998)
Jonás Loysch (1825 - 1845) Mario Činčurák (2000 - 2007)

Evanjelický kostol

Bohoslužby

Pravidelné bohoslužby sú každú nedeľu o 10:30 v evanjelickom kostole (v zimných mesiacoch v Lutherovom dome).

Interiér evanjelického kostola

Lutherov dom

Posaunenchor

Banský svojpomocný spolok Bruderlade

Je to prvý známy spolok v našej obci. Už v roku 1634 sa baníci v Mníšku združili do banského spolku. V roku 1748 sa pridružili do celouhorského Banského svojpomocného spolku. Ten združoval bohatých, ale aj chudobných baníkov zo slobodných kráľovský miest a banských miest z troch žúp (Spiš, Gemer, Abov). V roku 1760 sa dostala bratská pokladnica do Mníška, ale len pod podmienkou, že banský otec musel byť z Nálepkova. Banská pokladnica (stredne veľká truhlička) bola uložená u najváženejšieho baníka. Každý baník platil do bratskej pokladnice po jeden a pol koruny ročne. V roku 1858 bol založený dôchodkový fond a boli vypracované jeho stanovy. Zástava banského spolku sa nachádza v evanjelickom kostole. Ušila ju Jolana Zavatzká v roku 1934, pri príležitosti 300-ho výročia
300. výročie založenia banského svojpomocného spolku
300. výročie založenia banského svojpomocného spolku
Sprievod na hlavnej ulici pri 300. výročí založenia banského svojpomocného spolku
jeho založenia.
_____Baníci sa schádzali v dome Bruderfátra v Pináte. Dnes sú veci baníckeho spolku v Lutherovom dome, kde má spolok svoju miestnosť. Banícke slávnostné oblečenie pozostáva z obleku, čiapky a zástery. Banícke insígnie sú kladivo, nákovka a v šatke zaviazaná ruda.
Pocasie