Virtuálna prehliadka 360°

Podržaním kurzora myši na červenom krúžku sa zobrazí názov miesta prehliadky. Po kliknutí na krúžok sa virtuálne prenesiete na žiadané miesto.

Mapa: openstreetmap.org

Pocasie