Kniha Mníšek nad Hnilcom

Obsah

Úvod 5
Pečať a erb obce 7
Prírodné prostredie 8
Od doby bronzovej po Villu Heremitas 15
Pod Spišským hradným panstvom 20
Začiatok moderného veku 39
Medzi dvoma svetovými vojnami 43
II. svetová vojna a jej dôsledky 53
Po roku 1948 58
Spolková činnosť 61
O domoch, studniach a krížoch 69
Historické stavby 77
Stavebné zaujímavosti 82
Rok na dedine 90
Povesti a príbehy 113
Z rozprávania o ľuďoch 125
Úsmevné príhody 130
Chotárne názvy 132
Pramene a literatúra 141
Pocasie