Verejné obstarávanie

13

APR

2019

Obytné kontajnery

Obec Mníšek nad Hnilcom vypisuje verejné obstarávanie na:

Dodanie 5 ks celoročne obytných kontajnerov

Výzva na predloženie ponuky:
Obytné kontajnery - podrobné informácie

Prílohy:
Obytné kontajnery - príloha 1

Termín na zasielanie ponúk: 23.04.2019 12:00 hod.

11

SEP

2018

05

MÁJ

2018

Nakladanie s komunálnymi odpadmi

Obec Mníšek nad Hnilcom vypisuje verejné obstarávanie na:

 1. Nakladanie s komunálnymi odpadmi v obci Mníšek nad Hnilcom

Výzva na predloženie ponuky:
Nakladanie s komunálnymi odpadmi - podrobné informácie
Nakladanie s komunálnymi odpadmi - predĺžená lehota
Nakladanie s komunálnymi odpadmi - oznámenie o oprave
Nakladanie s komunálnymi odpadmi - oznámenie o zrušení súťaže

Nakladanie s komunálnymi odpadmi - návrh na plnenie kritérii

Prílohy:
Nakladanie s komunálnymi odpadmi - Príloha 1

Bližšie informácie je môžné získať na Obecnom úrade
Telefónne číslo: 053/4896113, 053/4799112

Termín na zasielanie ponúk: 10.05.2018 16.05.2018 12:00 hod.
Súťaž zrušená

20

DEC

2017

Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky MOPSObec Mníšek nad Hnilcom vypisuje verejné obstarávanie na:

 1. Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky v rámci projektu „Miestna občianska poriadková služba Mníšek nad Hnilcom”

Výzva na predloženie ponuky:
Pracovné odevy MOPS - podrobné informácie

Obrazové prílohy 3 a 4:

Bližšie informácie je môžné získať na Obecnom úrade
Telefónne číslo: 053/4896113, 053/4799112

Termín na predkladanie ponúk: 03.01.2018

13

JÚN

2016

Externý manažment

Obec Mníšek nad Hnilcom vypisuje verejné obstarávanie na tieto práce:

 1. Externý manažment pre projekt a vypracovanie žiadosti
  o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC612-2016-1a s názvom:
  "Materská škôlka - Mníšek nad Hnilcom"

Výzva na predloženie ponuky:
Externý manažment - podrobné informácie

Prílohy:
Externý manažment - Príloha 1
Externý manažment - Príloha 2

Bližšie informácie je môžné získať na Obecnom úrade
Telefónne číslo: 053/4896113, 053/4799112

Termín na zasielanie ponúk: 21.06.2016 14:00 hod.

29

APR

2015

Spevnené plochy pri lekárni
v obci Mníšek nad Hnilcom

Obec Mníšek nad Hnilcom vypisuje verejné obstarávanie na tieto práce:

 1. Zabezpečenie vyhovujúceho stavu pre bezbariérový prístup z cesty, resp. z chodníka na plochu pri objekte lekárne, ako aj zabezpečiť organizáciu pohybu osobných automobilov a chodcov na spevnenej ploche

Výzva na predloženie ponuky:
Spevnené plochy pri lekárni - podrobné informácie

Prílohy:
1. Výkaz - Výmer
2. Formulár na predloženie ponuky
3. Čestné vyhlásenie uchádzača
4. Technická špecifikácia predmetu zákazky

Bližšie informácie je môžné získať na Obecnom úrade
Telefónne číslo: 053/4896113, 053/4799112

Termín na zasielanie ponúk: 11.05.2015 14:00 hod.

02

FEB

2015

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja PHSR
obce Mníšek nad Hnilcom

Obec Mníšek nad Hnilcom vypisuje verejné obstarávanie na tieto služby:

 1. Vypracovanie komplexného dokumentu - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Mníšek nad Hnilcom na obdobie rokov (2015-2020) s dlhodobým výhľadom.

Priložené dokumenty:
Výzva na predloženie ponuky PHSR - podrobné informácie
Zmluva o dielo PHSR

Bližšie informácie je môžné získať na Obecnom úrade
Telefónne číslo: 053/4896113, 053/4799112

Termín na zasielanie ponúk: 18.02.2015 12:00 hod.

11

NOV

2014

Odchytenie túlavých zvierat a veterinárna činnosť

Obec Mníšek nad Hnilcom vypisuje verejné obstarávanie na tieto služby:

 1. Zabezpečenie umiestnenia a starostlivosti o odchytené zvieratá
 2. Vykonávanie preventívnej a liečebnej veterinárskej činnosti
  v zmysle zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v spojení so zákonom č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

Bližšie informácie je môžné získať na Obecnom úrade
Telefónne číslo: 053/4896113, 053/4799112

Termín na zasielanie ponúk: 28.11.2014

01

OKT

2014

Overenie prietokomeru na ČOV Mníšek nad Hnilcom

Obec Mníšek nad Hnilcom vypisuje verejné obstarávanie na tieto práce:

 1. Overenie prietokomeru na ČOV Mníšek nad Hnilcom
  (ČOV - Čistička odpadových vôd)
  • primárne zariadenie - nástrčný merný žľab
  • sekundárne zariadenie - prietokomer Badger Flow L206

Predpokladaná hodnota zákazky: 1000 €
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: najnižšia cena


Bližšie informácie je môžné získať na Obecnom úrade
Telefónne číslo: 053/4896113, 053/4799112

Termín na zasielanie ponúk: 15.10.2014 14:00 hod.

07

SEP

2014

Ročná servisná prehliadka plynových kotlov

Obec Mníšek nad Hnilcom vypisuje verejné obstarávanie na tieto práce:

 1. Ročná servisná prehliadka plynových kotlov v 9 bytových jednotkách (9 kotlov značiek Vaillant, Protherm)

Záujemcovia o tieto práce si bližšie podklady môžu vyzdvihnúť na Obecnom úrade a svoju ponuku zaslať alebo osobne doniesť na Obecný úrad do 19.09.2014 14:00 hod.

Cenové ponuky musia byť vrátane cestovného.

01

JÚN

2014

Výmena okien v telocvični Základnej školy

Obec Mníšek nad Hnilcom vypisuje verejné obstarávanie na tieto práce:

 1. Výmena okien v telocvični Základnej školy

Záujemcovia o tieto práce si bližšie podklady môžu vyzdvihnúť na Obecnom úrade a svoju ponuku zaslať alebo osobne doniesť na Obecný úrad do 18.06.2014 14:00 hod.

20

MAR

2014

Práce v roku 2014

Obec Mníšek nad Hnilcom vypisuje verejné obstarávanie na tieto práce:

 1. Plynofikácia budovy Obecného úradu
 2. Chodníky o dĺžke 610 m /zámková dlažba/
 3. Živičný koberec na miestne komunikácie - 1 km
 4. Strecha zdravotné stredisko

Záujemcovia o tieto práce si bližšie podklady môžu vyzdvihnúť na Obecnom úrade a svoju ponuku zaslať alebo osobne doniesť na Obecný úrad do 16.04.2014 14:00 hod.