Pohrebné podporné združenie

História vzniku

Dňa 11. marca 1928 bolo v Betliari založené Pohrebné podporné združenie. Cieľom združenia bolo vzájomné podporovanie sa členov v prípade úmrtia a zabezpečenie slušného pohrebu zosnulého. V Mníšku si 1. augusta 1934 založilo miestnu pobočku štrnásť občanov. Predsedom sa stal Johann Bakay, tajomníkom Josef Witkovský a pokladníkom Anton Kluknavský. Výbor sa na prvej schôdzi uzniesol, že novoprijatý člen je povinná zaplatiť zápisné vo výške 6 korún, za legitimáciu 1 korunu a mesačný príspevok 3 koruny. Spolok pretrval do dnešných dní, jeho zástupcovia vzdávajú svojim členom pri pohrebe poslednú úctu sklonenou zástavou.

Odbočka č.74 - Mníšek nad Hnilcom

Predseda: Milan Leskovianský
Tajomník: Rudolf Trebuna
Mníšek nad Hnilcom 173
Telefón: +421 (0)53 4896 364
Pokladníčka: Helena Kluknavská
Ročný členský príspevok: 15 €

Dokumenty

Pocasie