Povinné zverejňovanie

Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú

Zmluvy

Číslo Predmet Dátum
Z201933 Kúpna zmluva24.07.2019
Z201932 periskop.sk MŠ08.07.2019
Z201931 Nájomná zmluva02.07.2019
Z201930 Nájomná zmluva01.07.2019
Z201929 Poskytnutie NFP pre MOPS - Dodatok 125.06.2019
Z201928 Nájomná zmluva21.06.2019
Z201927 Nájomná zmluva21.06.2019
Z201926 Nájomná zmluva21.06.2019
Z201925 Nájomná zmluva21.06.2019
Z201924 Nájomná zmluva21.06.2019
Z201923 Nájomná zmluva21.06.2019
Z201922 Kúpna zmluva17.06.2019
Z201921 Nájomná zmluva O231.05.2019
Z201920 NFP MOPS29.05.2019
Z201919 Nájomná zmluva29.05.2019
Z201918 Nájomná zmluva29.05.2019
Z201917 Zmluva o kúpe kontajnerov06.05.2019
Z201916 Zmluva o nájme pozemku24.04.2019
Z201915 Zmluva o servise12.04.2019
Z201914 NFP - Zlepšenie prístupu k pitnej vode05.04.2019
Z201913 Podmienky vykonávania aktivačnej činnosti29.03.2019
Z201912 Kúpna zmluva22.03.2019
Z201911 Zámenná zmluva20.03.2019
Z201910 Zámenná zmluva08.03.2019
Z201909 Technické zhodnotenie hasičských vozidiel29.02.2019
Z201908 Podmienky vykonávania aktivačnej činnosti - D126.02.2019
Z201907 Zmluva o dielo - Detské ihrisko19.02.2019
Z201906 Zmluva o nájme pozemku07.02.2019
Z201905 Zmluva o nájme nehnuteľnosti06.02.2019
Z201904 Nákup automobilu Tatra T815 CAS 3204.02.2019
Z201903 Aktualizácia programu Infokat23.01.2019
Z201902 Rekonštrukcia telocvične ZŠ10.01.2019
Z201901 Zmluva o nájme nebytových priestorov01.01.2019
Z201836 Rámcová dohoda - Brantner28.12.2018
Z201835 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode - Brantner28.12.2018
Z201834 Zmluva o spolupráci NP PVP MRK - dodatok 128.12.2018
Z201833 Združená dodávka elektrickej energie27.12.2018
Z201832 Združená dodávka zemného plynu19.12.2018
Z201831 Poskytnutie dotácie na rekonštrukciu telocvične ZŠ29.11.2018
Z201830 Poskytnutie dotácie na podporu rozvoja športu14.11.2018
Z201829 Zmluva o nájme bytu12.11.2018
Z201828 Zmluva o nájme pozemkov24.10.2018
Z201827 Zmluva o kontrolnej činnosti pre multifunkčné ihrisko19.10.2018
Z201826 Zriadenie a prevádzka zberného miesta ELTMA 12.10.2018
Z201825 Podmienky pre aktivačnú činnosť a príspevok03.10.2018
Z201824 Zmluva o poskytnutí NFP IROP24.09.2018
Z201823 Kúpna zmluva19.09.2018
Z201822 Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu27.08.2018
Z201821 Zmluva na spracovanie žiadosti o NFP24.08.2018
Z201820 Kúpna zmluva17.08.2018
Z201819 Zmluva o spolupráci NP PVP MRK30.07.2018
Z201818 Zmluva o grantovom účte11.07.2018
Z201817 Zmluva o výpožičke28.06.2018
Z201816 Kamerový systém - 2.etapa21.06.2018
Z201815 Vykonanie auditu - dodatok 119.06.2018
Z201814 Kúpna zmluva12.06.2018
Z201813 Kúpna zmluva30.05.2018
Z201812 Kúpna zmluva29.05.2018
Z201811 Kúpna zmluva17.05.2018
Z201810 Kúpna zmluva15.05.2018
Z201809 Zmluva o nájme bytu01.05.2018
Z201808 Kúpna zmluva04.05.2018
Z201807 Zmluva o nájme bytu30.04.2018
Z201806 Dodávka programového vybavenia30.04.2018
Z201805 Rekonštrukcia spojovacej chodby ZŠ23.04.2018
Z201804 Kúpna zmluva23.03.2018
Z201803 Licenčná zmluva Infokat19.03.2018
Z201802 Kúpna zmluva25.02.2018
Z201801 Obstaranie stravných poukážok15.01.2018
Z201751 Systém triedeného zberu odpadu - dodatok 130.12.2017
Z201750 Kúpna zmluva28.12.2017
Z201749 Kúpna zmluva20.12.2017
Z201748 Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu - D1814.12.2017
Z201747 Zmluva o nájme pozemkov - Dodatok 111.12.2017
Z201746 Služby v oblasti požiarnej ochrany29.11.2017
Z201745 Poskytnutie NFP pre MOPS28.11.2017
Z201744 Vykonávanie menších obecných služieb - Dodatok 128.11.2017
Z201743 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Dodatok 109.11.2017
Z201742 Zmluva o poskytovaní verejných služieb09.11.2017
Z201741 Kúpna zmluva29.10.2017
Z201740 Kúpna zmluva02.10.2017
Z201739 Kúpna zmluva02.10.2017
Z201738 Zmluva o výpožičke30.09.2017
Z201737 Stavebný dozor pre MŠ29.09.2017
Z201736 Podmienky vykonávania aktivačnej činnosti28.09.2017
Z201735 Zmluva o dielo ÚPN318.09.2017
Z201734 Kúpna zmluva18.09.2017
Z201733 Mandátna zmluva ÚPN318.09.2017
Z201732 Kúpna zmluva25.08.2017
Z201731 Nájomná zmluva - dodatok 113.08.2017
Z201730 Zámenná zmluva08.10.2017
Z201729 Návrh na odpredaj pozemku20.07.2017
Z201728 Zmluva o nájme19.07.2017
Z201727 Kúpna zmluva17.07.2017
Z201726 Stavebný dozor - vodovod II20.07.2017
Z201725 Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu - D1709.07.2017
Z201724 Žiadosť na výrub drevín14.06.2017
Z201723 Zmluva o dielo13.06.2017
Z201722 Nenávratný finančný príspevok28.05.2017
Z201721 Kúpna zmluva28.05.2017
Z201720 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi28.05.2017
Z201719 Kúpna zmluva23.05.2017
Z201718 Zmluva o spolupráci17.05.2017
Z201717 Kúpna zmluva17.05.2017
Z201716 Delimitačný protokol - dodatok 216.05.2017
Z201715 Zámenná zmluva - dodatok 101.05.2017
Z201714 Systém triedeného zberu odpadu - dodatok 124.04.2017
Z201713 Zámenná zmluva06.04.2017
Z201712 Zmluva o grantovom účte28.03.2017
Z201711 Nájomná zmluva - dodatok 306.03.2017
Z201710 Zámenná zmluva06.03.2017
Z201709 Dohoda o aktivačnej činnosti - dodatok 126.02.2017
Z201708 Kúpna zmluva20.02.2017
Z201707 Zmluva o poskytovaní služieb - dodatok07.02.2017
Z201706 Hnuteľné veci pre dom smútku05.02.2017
Z201705 Výkon činnosti v záujmových útvaroch05.02.2017
Z201704 Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu - D1605.02.2017
Z201703 Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu 05.02.2017
Z201702 Zabezpečenie služieb vo verejnom obstarávaní05.02.2017
Z201701 Poskytovanie služieb v oblasti životného prostredia21.01.2017
Z201673 Dodanie stravných poukážok22.12.2016
Z201672 Zmluva o nájme pozemkov22.12.2016
Z201671 Zmluva o nájme nebytových priestorov22.12.2016
Z201670 Zmluva o údržbe a servise Xerox13.12.2016
Z201669 Nájomná zmluva Xerox13.12.2016
Z201668 Dodávka elektrickej energie13.12.2016
Z201667 Vykonanie auditu13.12.2016
Z201666 Zámenná zmluva - dodatok 108.12.2016
Z201665 O poskytnutí finančných prostriedkov - Dodatok 130.11.2016
Z201664 Kúpna zmluva28.11.2016
Z201663 Kúpna zmluva09.11.2016
Z201662 Zámenná zmluva09.11.2016
Z201661 Dodávka plynu05.11.2016
Z201660 Pripojenie k informačnému systému DCOM - D131.10.2016
Z201659 O poskytnutí finančných prostriedkov27.10.2016
Z201658 Aplikácia zákona o pomoci v hmotnej núdzi27.10.2016
Z201657 Systém triedeného zberu odpadu27.10.2016
Z201656 O zriadení vecného bremena - Dodatok 127.10.2016
Z201655 Dohoda o aktivačnej činnosti12.10.2016
Z201654 Nájomná zmluva02.10.2016
Z201653 Kúpna zmluva - dodatok 119.09.2016
Z201652 Nájomná zmluva - dodatok 304.09.2016
Z201651 Externý manažment - MŠ26.08.2016
Z201650 Nájomná zmluva24.08.2016
Z201649 Nájomná zmluva24.08.2016
Z201648 Nájomná zmluva24.08.2016
Z201647 Zámenná zmluva23.08.2016
Z201646 Zmluva o dielo - miestne komunikácie10.08.2016
Z201645 Kúpna zmluva28.07.2016
Z201644 Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu - D1519.07.2016
Z201643 Výkupu kovového komunálneho odpadu od FO19.07.2016
Z201642 Nájomná zmluva - dodatok 307.07.2016
Z201641 Koncesná zmluva - verejné osvetlenie29.06.2016
Z201640 Nájom nebytových priestorov29.06.2016
Z201639 Zmluva o dielo - žiadosť NFP21.06.2016
Z201638 Manažment verejného obstarávania21.06.2016
Z201637 O zriadení vecného bremena21.06.2016
Z201636 Kanalizácia a ČOV - zhotovenie dokumentácie - D312.06.2016
Z201635 Služby na úseku odpadového hospodárstva30.05.2016
Z201634 Mandátna zmluva30.05.2016
Z201633 Výkup komunálneho odpadu od fyzických osôb18.05.2016
Z201632 Darovacia zmluva - hasičské auto17.04.2016
Z201631 Nájom nebytových priestorov06.04.2016
Z201630 Dotácia z DPO SR06.04.2016
Z201629 Zber a zhodnotenie odpadu06.04.2016
Z201628 Kanalizácia a ČOV - zhotovenie dokumentácie - D218.03.2016
Z201627 Modernizácia verejného osvetlenia23.02.2016
Z201626 Vykonávanie aktivačnej činnosti - Dodatok 123.02.2016
Z201625 Pripojenie k informačnému systému DCOM23.02.2016
Z201624 Nájomná zmluva - dodatok 315.02.2016
Z201623 Nájomná zmluva - dodatok 315.02.2016
Z201622 Nájomná zmluva - dodatok 315.02.2016
Z201621 Nájomná zmluva - dodatok 315.02.2016
Z201620 Nájomná zmluva - dodatok 315.02.2016
Z201619 Odborná prehliadka kotolne10.02.2016
Z201618 Zámenná zmluva - Dodatok č. 110.02.2016
Z201617 Zámenná zmluva10.02.2016
Z201616 Pracovné miesto pre znevýhodnených - Dodatok č. 128.01.2016
Z201615 Dohoda o poskytnutí údajov20.01.2016
Z201614 Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve13.01.2016
Z201613 Stravné poukážky07.01.2016
Z201612 MŠ pre 96 detí - zhotovenie dokumentácie04.01.2016
Z201611 Kanalizácia a ČOV - zhotovenie dokumentácie - D104.01.2016
Z201610 Nájomná zmluva - dodatok 404.01.2016
Z201609 Nájomná zmluva - dodatok 404.01.2016
Z201608 Nájomná zmluva - dodatok 304.01.2016
Z201607 Nájomná zmluva - dodatok 304.01.2016
Z201606 Nájomná zmluva - dodatok 204.01.2016
Z201605 Nájomná zmluva - dodatok 204.01.2016
Z201604 Nájomná zmluva - dodatok 204.01.2016
Z201603 Nájomná zmluva - dodatok 104.01.2016
Z201602 Nájomná zmluva - dodatok 104.01.2016
Z201601 Nájomná zmluva - dodatok 104.01.2016
Z201530 Poskytovanie služieb požiarnej ochrany23.12.2015
Z201529 Združená dodávka elektriny15.12.2015
Z201528 Kanalizácia a ČOV - zhotovenie dokumentácie15.12.2015
Z201527 Oprava strechy15.12.2015
Z201526 Zámer na prenájom nebytových priestorov27.11.2015
Z201525 Údržba a servis tlačiarne27.11.2015
Z201524 Spevnené plochy pri zdravotnom stredisku27.11.2015
Z201523 Združená dodávka elektriny - Dodatok 419.11.2015
Z201522 Opiľovanie 8 stromov19.11.2015
Z201521 Zmluva o prenájme obecných pozemkov29.10.2015
Z201520 Kúpna zmluva29.10.2015
Z201519 PHSR dodatok č.127.09.2015
Z2015ZC Zoznam zmlúv o prevode vlastníctva nehnuteľností 27.09.2015
Z201518 Nájomná zmluva21.08.2015
Z201517 Oprava vedenia chodníka v obci09.07.2015
Z201516 Spevnené plochy pri lekárni09.07.2015
Z201515 Licencia na používanie programu Infokat09.07.2015
Z201514 Zámer na odpredaj pozemkov09.07.2015
Z201513 Nákup knižničného fondu09.07.2015
Z201512 Úprava NN siete II. etapa - kúpna zmluva07.04.2015
Z201511 Úprava NN siete II. etapa - vecné bremeno07.04.2015
Z201510 Úprava NN siete I. etapa - vecné bremeno07.04.2015
Z201509 Vykonávanie pracovnej zdravotnej služby07.04.2015
Z201508 Nájom nebytových priestorov25.03.2015
Z201507 Darovacia zmluva17.03.2015
Z201506 Zhotovenie rozvojového dokumentu10.03.2015
Z201505 Prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku04.03.2015
Z201504 Opiľovanie stromu04.03.2015
Z201503 Pracovné náradie04.02.2015
Z201502 Pracovné odevy a obuv04.02.2015
Z201501 Poskytovanie stravovania pre zamestnancov20.01.2015
Z201425 Poskytovanie služieb požiarnej ochrany31.12.2014
Z201424 Výkon vybraných činností veterinárnej asanácie23.12.2014
Z201423 Kúpna zmluva27.11.2014
Z201422 Kúpna zmluva20.11.2014
Z201421 Zmeny a doplnky č.2 ÚPN - Dodatok 120.11.2014
Z201420 Dotácia z environmentálneho fondu19.10.2014
Z201419 Kúpna zmluva21.09.2014
Z201418 Zmeny a doplnky č.2 ÚPN18.09.2014
Z201417 Obstarávanie pre zmenu Územného plánu obce21.08.2014
Z201416 Zmeny a doplnky č.1 ÚPN20.07.2014
Z201415 Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu - dodatok 1430.06.2014
Z201414 Plynofikácia budovy lekárne a polície 04.06.2014
Z201413 Plynofikácia budovy Obecného úradu 04.06.2014
Z201412 Strecha obvodného strediska - zmluva o dielo 13.05.2014
Z201411 Dodatok k Z201403 o užívaní poľovného revíru 02.05.2014
Z201410 Užívanie poľovného revíru 28.04.2014
Z201409 Užívanie poľovného revíru 28.04.2014
Z201408 Zmluva o výpožičke 20.04.2014
Z201407 Zmluva o spolupráci 02.04.2014
Z201406 Kúpna zmluva 02.04.2014
Z201405 Zabezpečenie poskytovania činnosti pre mladých 02.04.2014
Z201404 Vytvorenie spoločného školského úradu - dodatok 2 26.03.2014
Z201403 Užívanie poľovného revíru 03.03.2014
Z201402 Dodatok ku kúpnej zmluve 31.01.2014
Z201401 Vykonanie odbornej prehliadky kotolne 28.01.2014
Z201306 Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu - dodatok 13 24.12.2013
Z201305 Poskytovanie služieb požiarnej ochrany 17.12.2013
Z201304 Dotácia zo štátneho rozpočtu 13.06.2013
Z201303 Kúpna zmluva 06.03.2013
Z201302 Kúpna zmluva 06.03.2013
Z201301 Vykonanie odbornej prehliadky kotolne 31.01.2013
Z201212 Zmluva o poskytnutí právnej pomoci21.12.2012
Z201211 Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu - dodatok 1204.12.2012
Z201210 Kúpna zmluva 02.10.2012
Z201209 Zámenná zmluva 29.07.2012
Z201208 Záložná zmluva 29.05.2012
Z201207 Kúpna zmluva 27.04.2012
Z201206 Kúpna zmluva 13.04.2012
Z201205 Nájom nebytových priestorov 10.04.2012
Z201204 Kúpna zmluva 10.04.2012
Z201203 Nájom bytu 05.03.2012
Z201202 Poskytnutie údajov z katastra nehnuteľností 18.01.2012
Z201201 Vykonanie auditu 18.01.2012
Z201107 Opiľovanie stromov 19.12.2011
Z201106 Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby 05.10.2011
Z201105 Regenerácia centra obce - projektová dokumentácia 06.08.2011
Z201104 Regenerácia centra obce - externý manažment 06.08.2011
Z201103 Regenerácia centra obce - stavebný dozor 06.08.2011
Z201102 Regenerácia centra obce - zmluva o dielo 30.07.2011
Z201101a
Z201101c
Z201101d
Poskytnutie nenávratného finančného príspevku
Poskytnutie NFP - príloha č.2
Poskytnutie NFP - príloha č.3
01.05.2011
Pocasie