Základná škola

Informácie o základnej škole

Riaditeľka: Ing. Bronislava Ďurdíková
Zástupkyňa: Mgr. Mária Horváthová
Adresa Mníšek nad Hnilcom 497
IČO: 35546484
Telefón: +421 (0)53 4896 142
Web: https://zs-mnisek.edupage.org
E-mail: skola@mnisek.sk

Ekonomické a mzdové oddelenie

Ekonómka: Martina Leskovianská

Stránkové dni ekonómky školy

Pondelok 09.00 - 10.00
Streda 09.00 - 11.00
Štvrtok 14.00 - 15.00

Trvanie hodín a prestávok

0. hodina 07.00 - 07.45
1. hodina 08.00 - 08.45
Malá prestávka 08.45 - 08.55
2. hodina 08.55 - 09.40
Malá prestávka 09.40 - 09.50
3. hodina 09.50 - 10.35
Veľká prestávka 10.35 - 10.55
4. hodina 10.55 - 11.40
Malá prestávka 11.40 - 11.45
5. hodina 11.45 - 12.30
Malá prestávka 12.30 - 12.35
6. hodina 12.35 - 13.20
Prestávka na obed 13.20 - 13.50
7. hodina 13.50 - 14.30

Oznam pre rodičov

Oznamujeme rodičom, ktorí chcú ospravedlniť svoje deti z vyučovania, prípadne sa z iných dôvodov chcú stretnúť s učiteľmi alebo riaditeľkou školy, že tak môžu urobiť v čase:

07.30 - 08.00
13.00 - 13.30


V inom čase je budova školy uzamknutá z dôvodu nenarúšania výchovno-vzdelávacieho procesu a bezpečnosti žiakov.

Zároveň upozorňujeme rodičov, aby ráno neodprevádzali svoje deti do tried, a ak prídu po ne, aby ich počkali pred budovou školy.

Pocasie