Obecné zastupiteľstvo

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019

1. polrok 2. polrok
JAN 01. 28.01.2019 JÚL
FEB AUG 05. 26.08.2019
MAR 02. 25.03.2019 SEP
APR OKT 06. 28.10.2019
MÁJ 03. 27.05.2019 NOV
JÚN 04. 06. a 27.06.2019 DEC 07. 09.12.2019


Zasadnutie OZ sa uskutoční počas celého roka vždy o 18:00 hod..

Tento plán na rok 2019 môže byť podľa potreby zmenený alebo doplnený o mimoriadne zasadnutia starostom obce, alebo na návrh poslancov OZ.

Tento plán bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 28.01.2019 uznesením č.15/2019.

Uznesenia obecného zastupiteľstva

Uznesenia v roku 2019

Uznesenia OZ 2019/06a 27.06.2019
Uznesenia OZ 2019/06 06.06.2019
Uznesenia OZ 2019/05 27.05.2019
Uznesenia OZ 2019/03 25.03.2019
Uznesenia OZ 2019/01 28.01.2019

Mesačná odmena zástupcovi starostu

Uznesenia v roku 2018

Uznesenia OZ 2018/11 29.11.2018
Uznesenia OZ 2018/10 22.10.2018
Uznesenia OZ 2018/09 12.09.2018
Uznesenia OZ 2018/08 20.08.2018
Uznesenia OZ 2018/06 18.06.2018
Uznesenia OZ 2018/04 23.04.2018
Uznesenia OZ 2018/02 19.02.2018

Uznesenia v roku 2017

Uznesenia OZ 2017/12 11.12.2017
Uznesenia OZ 2017/11 20.11.2017
Uznesenia OZ 2017/09a 28.09.2017
Uznesenia OZ 2017/09 18.09.2017
Uznesenia OZ 2017/07 31.07.2017
Uznesenia OZ 2017/06 26.06.2017
Uznesenia OZ 2017/05 22.05.2017
Uznesenia OZ 2017/03 20.03.2017
Uznesenia OZ 2017/01 23.01.2017

Uznesenia v roku 2016

Uznesenia OZ 2016/12a 12.12.2016
Uznesenia OZ 2016/12 01.12.2016
Uznesenia OZ 2016/11 21.11.2016
Uznesenia OZ 2016/09 19.09.2016
Uznesenia OZ 2016/07 18.07.2016
Uznesenia OZ 2016/06 27.06.2016
Uznesenia OZ 2016/05 23.05.2016
Uznesenia OZ 2016/03 21.03.2016
Uznesenia OZ 2016/01 25.01.2016

Uznesenia v roku 2015

Uznesenia OZ 2015/12 14.12.2015
Uznesenia OZ 2015/11 23.11.2015
Uznesenia OZ 2015/10 26.10.2015
Uznesenia OZ 2015/09 21.09.2015
Uznesenia OZ 2015/07 20.07.2015
Uznesenia OZ 2015/06 17.06.2015
Uznesenia OZ 2015/05 18.05.2015
Uznesenia OZ 2015/04 02.04.2015
Uznesenia OZ 2015/03 23.03.2015
Uznesenia OZ 2015/02 20.02.2015
Uznesenia OZ 2015/01 19.01.2015

Uznesenia v roku 2014

Uznesenia OZ 2014/12 15.12.2014
Uznesenia OZ 2014/11 03.11.2014
Uznesenia OZ 2014/09 22.09.2014
Uznesenia OZ 2014/07 21.07.2014
Uznesenia OZ 2014/05 19.05.2014
Uznesenia OZ 2014/03 24.03.2014
Uznesenia OZ 2014/01 23.01.2014

Uznesenia v roku 2013

Uznesenia OZ 2013/12 16.12.2013
Uznesenia OZ 2013/10 30.10.2013
Uznesenia OZ 2013/09 23.09.2013
Uznesenia OZ 2013/07 17.07.2013
Uznesenia OZ 2013/05 20.05.2013
Uznesenia OZ 2013/03 18.03.2013
Uznesenia OZ 2013/01 21.01.2013

Uznesenia v roku 2012

Uznesenia OZ 2012/12 14.12.2012
Uznesenia OZ 2012/11 19.11.2012
Uznesenia OZ 2012/09 24.09.2012
Uznesenia OZ 2012/08 06.08.2012
Uznesenia OZ 2012/07 23.07.2012
Uznesenia OZ 2012/06 29.06.2012
Uznesenia OZ 2012/05 21.05.2012
Uznesenia OZ 2012/03 26.03.2012
Uznesenia OZ 2012/01 23.01.2012

Uznesenia v roku 2011

Uznesenia OZ 2011/12 21.02.2012
Uznesenia OZ 2011/11 21.11.2011
Uznesenia OZ 2011/09 19.09.2011
Uznesenia OZ 2011/07 18.07.2011
Uznesenia OZ 2011/06 28.06.2011
Uznesenia OZ 2011/05 23.05.2011
Uznesenia OZ 2011/03 21.03.2011
Uznesenia OZ 2011/02 23.02.2011
Uznesenia OZ 2011/01 24.01.2011

Uznesenia v roku 2010

Uznesenia OZ 2010/12 15.12.2010
Uznesenia OZ 2010/11 23.11.2010
Uznesenia OZ 2010/10 01.03.2012
Uznesenia OZ 2010/09 27.09.2010
Uznesenia OZ 2010/08 30.08.2010
Uznesenia OZ 2010/06 28.06.2010
Uznesenia OZ 2010/05 31.05.2010
Uznesenia OZ 2010/04 26.04.2010
Uznesenia OZ 2010/03 29.03.2010
Uznesenia OZ 2010/02a 09.03.2010
Uznesenia OZ 2010/02 22.02.2010
Uznesenia OZ 2010/01 25.01.2010

Uznesenia v roku 2009

Uznesenia OZ 2009/12 21.12.2009
Uznesenia OZ 2009/11 30.11.2009
Uznesenia OZ 2009/10 26.10.2009
Uznesenia OZ 2009/09 28.09.2009
Uznesenia OZ 2009/08 31.08.2009
Uznesenia OZ 2009/06a 30.06.2009
Uznesenia OZ 2009/06 29.06.2009
Uznesenia OZ 2009/05 25.05.2009
Uznesenia OZ 2009/04 27.04.2009
Uznesenia OZ 2009/03 30.03.2009
Uznesenia OZ 2009/02 23.02.2009
Uznesenia OZ 2009/01 26.01.2009
Pocasie