Obecné zastupiteľstvo

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2018

1. polrok 2. polrok
JAN JÚL
FEB 01. 19.02.2018 AUG 04.20.08.2018
MAR SEP 05. 12.09.2018
APR 02. 23.04.2018 OKT 06. 22.10.2018
MÁJ NOV 07. 29.11.2018
JÚN 03. 18.06.2018 DEC


Zasadnutie OZ sa uskutoční počas celého roka vždy o 18,00 hod..

Tento plán na rok 2018 môže byť podľa potreby zmenený alebo doplnený o mimoriadne zasadnutia starostom obce, alebo na návrh poslancov OZ.

Tento plán bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 11.12.2017 uznesením č. 615/2017.

Uznesenia obecného zastupiteľstva

Uznesenia v roku 2018

Uznesenia OZ 2018/11 29.11.2018
Uznesenia OZ 2018/10 22.10.2018
Uznesenia OZ 2018/09 12.09.2018
Uznesenia OZ 2018/08 20.08.2018
Uznesenia OZ 2018/06 18.06.2018
Uznesenia OZ 2018/04 23.04.2018
Uznesenia OZ 2018/02 19.02.2018

Uznesenia v roku 2017

Uznesenia OZ 2017/12 11.12.2017
Uznesenia OZ 2017/11 20.11.2017
Uznesenia OZ 2017/09a 28.09.2017
Uznesenia OZ 2017/09 18.09.2017
Uznesenia OZ 2017/07 31.07.2017
Uznesenia OZ 2017/06 26.06.2017
Uznesenia OZ 2017/05 22.05.2017
Uznesenia OZ 2017/03 20.03.2017
Uznesenia OZ 2017/01 23.01.2017

Uznesenia v roku 2016

Uznesenia OZ 2016/12-2 12.12.2016
Uznesenia OZ 2016/12-1 01.12.2016
Uznesenia OZ 2016/11 21.11.2016
Uznesenia OZ 2016/09 19.09.2016
Uznesenia OZ 2016/07 18.07.2016
Uznesenia OZ 2016/06 27.06.2016
Uznesenia OZ 2016/05 23.05.2016
Uznesenia OZ 2016/03 21.03.2016
Uznesenia OZ 2016/01 25.01.2016

Uznesenia v roku 2015

Uznesenia OZ 2015/12 14.12.2015
Uznesenia OZ 2015/11 23.11.2015
Uznesenia OZ 2015/10 26.10.2015
Uznesenia OZ 2015/09 21.09.2015
Uznesenia OZ 2015/07 20.07.2015
Uznesenia OZ 2015/06 17.06.2015
Uznesenia OZ 2015/05 18.05.2015
Uznesenia OZ 2015/04 02.04.2015
Uznesenia OZ 2015/03 23.03.2015
Uznesenia OZ 2015/02 20.02.2015
Uznesenia OZ 2015/01 19.01.2015

Uznesenia v roku 2014

Uznesenia OZ 2014/12 15.12.2014
Uznesenia OZ 2014/11 03.11.2014
Uznesenia OZ 2014/09 22.09.2014
Uznesenia OZ 2014/07 21.07.2014
Uznesenia OZ 2014/05 19.05.2014
Uznesenia OZ 2014/03 24.03.2014
Uznesenia OZ 2014/01 23.01.2014

Uznesenia v roku 2013

Uznesenia OZ 2013/12 16.12.2013
Uznesenia OZ 2013/10 30.10.2013
Uznesenia OZ 2013/09 23.09.2013
Uznesenia OZ 2013/07 17.07.2013
Uznesenia OZ 2013/05 20.05.2013
Uznesenia OZ 2013/03 18.03.2013
Uznesenia OZ 2013/01 21.01.2013

Uznesenia v roku 2012

Uznesenia OZ 2012/12 14.12.2012
Uznesenia OZ 2012/11 19.11.2012
Uznesenia OZ 2012/09 24.09.2012
Uznesenia OZ 2012/08 06.08.2012
Uznesenia OZ 2012/07 23.07.2012
Uznesenia OZ 2012/06 29.06.2012
Uznesenia OZ 2012/05 21.05.2012
Uznesenia OZ 2012/03 26.03.2012
Uznesenia OZ 2012/01 23.01.2012

Uznesenia v roku 2011

Uznesenia OZ 2011/12 21.02.2012
Uznesenia OZ 2011/11 21.11.2011
Uznesenia OZ 2011/09 19.09.2011
Uznesenia OZ 2011/07 18.07.2011
Uznesenia OZ 2011/06 28.06.2011
Uznesenia OZ 2011/05 23.05.2011
Uznesenia OZ 2011/03 21.03.2011
Uznesenia OZ 2011/02 23.02.2011
Uznesenia OZ 2011/01 24.01.2011

Uznesenia v roku 2010

Uznesenia OZ 2010/12 15.12.2010
Uznesenia OZ 2010/11 23.11.2010
Uznesenia OZ 2010/10 01.03.2012
Uznesenia OZ 2010/09 27.09.2010
Uznesenia OZ 2010/08 30.08.2010
Uznesenia OZ 2010/06 28.06.2010
Uznesenia OZ 2010/05 31.05.2010
Uznesenia OZ 2010/04 26.04.2010
Uznesenia OZ 2010/03 29.03.2010
Uznesenia OZ 2010/02a 09.03.2010
Uznesenia OZ 2010/02 22.02.2010
Uznesenia OZ 2010/01 25.01.2010

Uznesenia v roku 2009

Uznesenia OZ 2009/12 21.12.2009
Uznesenia OZ 2009/11 30.11.2009
Uznesenia OZ 2009/10 26.10.2009
Uznesenia OZ 2009/09 28.09.2009
Uznesenia OZ 2009/08 31.08.2009
Uznesenia OZ 2009/06a 30.06.2009
Uznesenia OZ 2009/06 29.06.2009
Uznesenia OZ 2009/05 25.05.2009
Uznesenia OZ 2009/04 27.04.2009
Uznesenia OZ 2009/03 30.03.2009
Uznesenia OZ 2009/02 23.02.2009
Uznesenia OZ 2009/01 26.01.2009
Pocasie