Spoločný stavebný úrad

Kontaktné údaje

Vybavuje: Ing. Emília Hamráková
Adresa: Spoločný stavebný úrad Gelnica
Hlavná 1
056 01 Gelnica
Telefón: +421 (0)53 4799 475
E-mail: stavebnyurad@mnisek.sk

Úradné hodiny

Pondelok 9.00 - 14.00
Utorok Nestránkový deň
Streda 9.00 - 14.00
Štvrtok Nestránkový deň
Piatok 9.00 - 12.00

Drobná stavba

____Drobné stavby plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie. Drobné stavby sú prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25m2 a výška 5m, podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3m, prípojky inžinierskych sietí a oplotenie.


Ohlásenie stavebných úprav

____Stavebné úpravy, ktorými sa nemení vzhľad stavby a nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavebník ohlási stavebnému úradu.

Pocasie