Referent obecného úradu

Kontaktné informácie

Referentka: Elvíra Rešovská
Telefón: +421 (0)53 4799 112
e-mail: resovska@mnisek.sk

Sociálne služby

____Obec poskytuje sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a všeobecne záväzného nariadenia obce o sociálnych službách.
____Občan môže požiadať o posúdenie odkázanosti na konkrétnu sociálnu službu (uvedenú v § 34 až 41).

Na vybavenie poskytnutia sociálnych služieb potrebujete:


Posudková činnosť je bez poplatkov.

____Ak na základe posudkovej činnosti bude mať občan záujem o poskytovanie opatrovateľskej služby, je povinný na základe svojho príjmu platiť poplatok 0,50 € na hodinu.

Pocasie