Okresná prehliadka v prednese poézie a prózy a v speve - Gelnica 2016

Pocasie