Aktuality 2017

25

DEC

2017

Mníšek a Tatry zo Zbojníckej skaly smartfónom

25.12.2017 13:30

20

DEC

2017

Verejné obstarávanie -
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky MOPS

Verejné obstarávanie

18

DEC

2017

Prezentácia knihy „Mníšek nad Hnilcom”
jej autorom je Ing. Günter Zavatzky

_____Dionýz Dugas - fotograf, vydavateľ, veľký obdivovateľ a znalec prírody. Doteraz mu vyšlo asi 30 publikácií, fotografie uverejňuje aj v tlači. Od roku 2000 začal vydávať vo vlastnom vydavateľstve.
_____V jarných mesiacoch roku 2000 vyšla jedna z najkrajších pohľadníc Mníška nad Hnilcom. „Celkový pohľad na obec, v pozadí náš Spitzenberg /703 m/. Budova Obecného úradu. Oltár evanjelického a.v. kostola. Rímskokatolícky kostol.” Foto: Dionýz Dugas „Mníšek ako na dlani a všetky krásne spomienky na pekné miesto a roky akoby ožili. ...”, napísala naša spolužiačka Eleonóra Slouková, rod. Čačková, keď túto pohľadnicu držala v ruke.
_____V decembri 2000 pán Ing. Günter Zavatzky zorganizoval vo veľkej sále „Domu stretávania” besedu o pripravovanej knihe. Na výstavke boli jeho rukopisy, nákresy a fotografie, ktoré pre knihu urobil pán Dionýz Dugas.
Mníšania dostali k Vianociam 2001 pekný darček - knihu „Mníšek nad Hnilcom”, jej autorom je Ing. Günter Zavatzky. Knihu vydal DINO, vydavateľská fotoagentúra, Sabinov, v r. 2001.
_____V piatok podvečer - 3. novembra 2017 - bola prezentácia knihy „Mníšek nad Hnilcom”. Autorom knihy je Ing. Günter Zavatzky. Knihu vydal DINO, vydavateľská fotoagentúra, Sabinov, v r. 2017. Treba zdôrazniť: Je to druhé a rozšírené vydanie! V sobášnej sieni sa zišli pozvaní hostia. Privítal ich autor knihy. Rozprával o tom, ako sa realizovala myšlienka, že by bolo potrebné knihu opäť vydať. „Sám by som sa do tejto práce nepustil, ale náš pán starosta a pán Dionýz Dugas ma presvedčili, aby sme sa do toho spoločne pustili”.

_____Prítomných pozdravil starosta obce, Ing. Ľudovít Kujnisch, poďakoval sa autorovi za jeho námahu a vydavateľovi za to, že druhé vydanie čaká na svojich čitateľov. Pán Dionýz Dugas vo svojom príhovore - okrem iného - povedal: „Vždy, keď skončím prácu a kniha je hotová, už som občanom obce, už som doma. Tu je ešte jeden dôvod, aby som bol doma. Mama. Narodila sa tu a stará mama rada spomína v rozhovoroch Spitzenberg, Tanz-platz, ... Keď sa u nás niečo prihodí, povieme si - tu bolo Stadujkal”. Mníšania tú povesť dobre poznajú a pán Dionýz Dugas ju pozná presne tak, ako my, pretože je tu doma.
_____Pestrofarebné jesenné listy boli použité pri krste knihy. Slávnostne, ticho padali na knihu... i na zem ... a každý z nás, kto mal tú česť byť pri tom, sa v spomienkach dostal do prekrásnej prírody, do hôr a lesov, ktoré našu obec ohraničujú. „Hory majú svoje tajomstvá”, povedal autor knihy v závere svojho príhovoru. „Hory, lesy, obec a ľudia žijúci v Mníšku majú tiež svoje tajomstvá. Verím, že touto knihou sme niektoré pre čitateľov odkryli, ale aké by to boli tajomstvá, ak by sme ich všetky odkryli, a preto musíme niečo nechať aj pre budúce generácie.”
_____Kniha je pripravená, aby v nej čitateľ listoval, aby čítal a nechal sa uniesť do doby minulej, aby sa dozvedel, ako naši predkovia žili, ako pracovali, aby spoznával povesti, ktoré si rozprávali a tak sa vlastne zachovali pre nás i pre ďalšie generácie.

Knihu si môžete zakúpiť na Obecnom úrade za 10 €.

17

DEC

2017

Fotografie z Vianočných trhov 2017

V galérii nájdete fotografie z 9. ročníka Vianočných trhov, ktoré sa konali na parkovisku pod Obecným úradom.

Zimné číslo 2017 obecných novín Moja Dedina


Zima
9 932 kB

03

DEC

2017

Stretnutie s Mikulášom


Do našej obce príde rozsvietiť vianočný stromček Mikuláš.
Kto má záujem pozdraviť Mikuláša, nech príde

v stredu 06. decembra o 16:00 hod.

na parkovisko pod budovou Obecného úradu.


Vianočné trhy


Pozývame všetkých občanov
na 9. ročník Vianočných trhov, ktoré sa uskutočnia

v sobotu 16. decembra od 11:00 hod.

na parkovisku pod Obecným úradom
aj s vystúpením Posaunenchóru.


Nové daňové priznania

V poslednom období sa uskutočnili mnohé významné zmeny, ktoré sa týkajú všetkých pozemkov v katastri našej obce, hlavne ROEP (register obnovenej evidencie pozemkov - ktorý bol vykonaný katastrálnym úradom). Keďže každou zmenou týkajúcou sa vlastníctva nehnuteľností vzniká povinnosť podať nové alebo dodatočné daňové priznanie, upozorňujeme týmto všetkých vlastníkov akéhokoľvek pozemku (daňovníkov), že sú v zmysle zákona č. 582/2004 a 563/2009 povinní si túto povinnosť splniť (netýka sa to tých, ktorí podávali daňové priznanie v posledných dvoch rokoch).

Keďže sa to týka veľkého množstva daňovníkov, obecný úrad v snahe vyjsť občanom v ústrety vyčlenil na tento účel špeciálne úradné hodiny, a to od 22. januára 2018, každý pondelok od 9:00 - 15:00 hod. a stredu od 9:00 - 16:00 hod. (umožňujeme aj zapísať sa na tieto dni do poradovníka, aby sa zamedzilo zbytočnému čakaniu). Je potrebné doniesť okrem vyplneného tlačiva aktuálny list vlastníctva (stačí vytlačený z internetu, napr. zo stránky www.katasterportal.sk). Kto potrebuje pomôcť pri vyplnení daňového priznania, môže využiť možnosť pomoci pri dopĺňaní údajov obecným úradom (spoplatnenú v zmysle zákona č. 145/1995 poplatkom 1,50 €)

Tlačivá sú k dispozícii na Obecnom úrade alebo v sekcii Samospráva > Tlačivá a formuláre.

Na tel. čísle 053/4896113 sa môžete zapísať do poradovníka a takisto získať aj potrebné informácie.

28

NOV

2017

19

NOV

2017

08

NOV

2017

Hasičská Katarínska zábava

05

NOV

2017

Výsledky volieb do VÚC v našej obci

Výsledky volieb do VÚC v miestnom rozhlase

18

OKT

2017

Výberové konanie -
Miestna občianska poriadková služba (MOPS)

Obec Mníšek nad Hnilcom vyhlasuje výberové konanie na

  • 1 pracovné miesto koordinátora členov MOPS
  • 5 pracovných miest členov MOPS

Výberové konanie sa uskutoční dňa 23.10.2017 (pondelok) o 13:00 hod. na Obecnom úrade Mníšek nad Hnilcom.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 20.10.2017 (piatok) do 14:00 hod.

Priložený dokument:
Výberové konanie koordinátora a členov MOPS

12

OKT

2017

Jesenné číslo 2017 obecných novín Moja Dedina


Jeseň
3 476 kB

Deti na hokej

10

OKT

2017

Voľby do VÚC 2017


Termín volieb do vyšších územných celkov bol stanovený na sobotu 04. novembra 2017. Voľby do vyšších územných celkov budú po novom jednokolové a za predsedu samosprávneho kraja bude zvolený kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov.

Na post krajského poslanca môže kandidovať a byť zvolený len obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktorý patrí do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje.

Tohtoročné župné voľby sú výnimočné. Sú to totiž posledné samostatné voľby do VÚC. V roku 2022 už budú regionálne a komunálne voľby spojené a ľudia si tak budú voliť zástupcov obce aj samosprávneho kraja naraz.

Kandidátne listiny:
Kandidáti na predsedu KSK
Kandidáti na poslanca do zastupiteľstva KSK - obvod č.6

08

OKT

2017

Projekt - Materská škola Mníšek nad Hnilcom

05

OKT

2017

Výpadok teplomera a kamery

Výpadok teplomera a kamery od 26.09.2017 20:07 bol spôsobený prerušením internetového pripojenia kvôli chybe na metalickom kábli ADSL. Po nahlásení poruchy bola porucha odstránená dnes 05.10.2017 a činnosť teplomera a kamery obnovená od 22:01. Za diskomfort sa ospravedlňujeme.

Výkup papieraPriložené dokumenty:
Výkup papiera - oznam
Výkup papiera - cenník

27

SEP

2017

Prerušenie distribúcie elektriny


Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznámila práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy v termíne:


https://www.vsds.sk/edso/domov/technicke-info/planovane-odstavky/

17.10.2017, 08:00-14:30 Celá obec Mníšek nad Hnilcom

Priložený dokument:
Prerušenie distribúcie elektriny 17.10.2017

28

AUG

2017

Zber elektroodpadu v našej obci

Spoločnosť H+EKO, spol. s r.o. uskutoční v našej obci bezplatný odvoz nefunkčných elektrospotrebičov.

Termín zberu:05.09.2017, 15:00 - 16:00
Zberné miesto:č. 165, bývalá predajňa Alko-nealko

Priložený leták:
Zber elektroodpadu 2017-09

23

AUG

2017

Oslavy 73. výročia SNP

21

AUG

2017

Elektronická adresa pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie k voľbám do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017: obec@mnisek.sk

Priložený dokument:
Elektronická adresa

31

JÚL

2017

Motokros 2017 - Videozáznam

25

JÚL

2017

Deň obce - Ahoj leto 2017
Fotografie

V galérii nájdete fotografie z podujatia Deň obce - Ahoj leto, ktoré sa konalo v sobotu 22.07.2017

13

JÚL

2017

Motokros MX Open Slovakia 2017


https://mxopen.sk/sk/race/mm-sr_mnisek.html

09

JUL

2017

Územný plán obce - Zmeny a doplnky č.3Oznámenie o začatí obstarávania
Oznámenie o prerokovaní

03

JÚL

2017

Fotografie z turistického výstupu na Kloptaň

V galérii nájdete fotografie z turistického výstupu na Kloptaň konaného v sobotu 01.07.2017

28

JÚN

2017

15

JÚN

2017

Letné číslo 2017 obecných novín Moja Dedina


Leto
9 001 kB

04

JÚN

2017

Rámcový návrh Cestovného poriadku ŽSR 2017/2018


173 Červená Skala - Margecany a späť
180 (Bratislava) - Žilina - Košice a späť

Návrhy a pripomienky na úpravu cestovných poriadkov adresujte do 23.06.2017 na Obecný úrad Mníšek nad Hnilcom.

29

MÁJ

2017

Výberové konanie TSP a TP

Obec Mníšek nad Hnilcom vyhlasuje výberové konanie na

  • 2 pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP)
  • 2 pracovné miesta terénneho pracovníka (TP)

Výberové konanie sa uskutoční dňa 26. júna 2017 o 09:00 hod. v kancelárii starostu obce na Obecnom úrade Mníšek nad Hnilcom.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 19.06.2017

Priložený dokument:
Výberové konanie - TSP a TP

26

MÁJ

2017

Oznam o zmene autobusových spojov z dôvodu konania športového podujatia Rallye Tatry


Zmena autobusových spojov - Rallye Tatry 2017

16

MÁJ

2017

Prehliadka dychových súborov

24

APR

2017

Jarná vychádzka do Kojšova

ZO-SZZP v Mníšku nad Hnilcom pozýva svojich členov v sobotu 29.04.2017 na jarnú vychádzku do Kojšova spojenú so zberom medvedieho cesnaku. Odchod Aviou o 08.00 hod. z parkoviska na križovatke. Do batohu si nabaliť podľa chuti na opekanie.

10

APR

2017

Predaj stromčekov na výsadbu

Firma JUKKA bude v piatok 14. apríla 2017 v čase 12:30 - 13:00 hod. pri požiarnej zbrojnici predávať nasledujúce stromčeky na výsadbu:

jablone, hrušky, marhule, broskyne, odolné slivky, ryngloty, oskoruše, čerešne, višne, stromčekové aj kríkové rezistentné egreše, stromčekové a kríkové ríbezle, liesky, maliny, vinič stolový, černice, čučoriedky kanadské a čukotské, ruže kríkové, ťahavé a stromčekové, rododendrony, azalky, javory, previsnuté vŕby, sadenice jahôd a iné.

28

MAR

2017

Prerušenie telekomunikačnej prevádzky

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s., si dovoľuje informovať verejnosť o plánovanom prerušení telekomunikačnej prevádzky vo verejnej telefónnej sieti, ktoré sa bude konať:

29.03.2017 od 08:00 hod do 12:00 hod.

Príčinou prerušenia prevádzky služieb budú práce na technickom zariadení. Kvôli technickým prácam budú vo Vašej obci nedostupné niektoré telefónne a internetové služby, poskytované prostredníctvom pevnej siete.

Spoločnosť Slovak Telekom, a. s. sa za výpadok ospravedlňuje a ďakuje za pochopenie všetkým dotknutým zákazníkom.

Jarné číslo 2017 obecných novín Moja Dedina


Jar
9 810 kB

08

MAR

2017

Sami rozhodnite, kto potrebuje Vaše dane

Pripomíname, že posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie je 31.03.2017 - v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane. Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane) je možné doručiť samostatne do 30.04.2017.

Všetky potrebné tlačivá a informácie nájdete na stránke https://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/. Môžete tiež vyhľadávať v zozname príjímateľov 2% a zobraziť si údaje potrebné na vyplnenie tlačiva.

Ak chcete podporiť Občianske združenie TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom, môžete si stiahnuť tlačivo s predvyplnenými údajmi prijímateľa.

Zber elektroodpadu v našej obci

Spoločnosť H+EKO, spol. s r.o. uskutoční v našej obci bezplatný odvoz nefunkčných elektrospotrebičov.

Termín zberu:14.03.2017, 15:00 - 16:00
Zberné miesto:č. 165, bývalá predajňa Alko-nealko

Priložený leták:
Zber elektroodpadu 2017-03

27

FEB

2017

Fotografie z Fašiangovej zabíjačky 2017

V galérii nájdete fotografie z Fašiangovej zabíjačky, ktorá sa konala v sobotu 25. februára 2017 od 05:30 hod. na parkovisku pod Obecným úradom.

21

JAN

2017

Návrh zmien autobusových cestovných poriadkov
od 23.01.2017801409 Mníšek n. Hnilcom - Margecany - Gelnica / Opátka - Košice - Košice, USS
801411 Kojšov - Margecany / Gelnica - Mníšek n. Hnilcom

Oznam pohrebného podporného združenia

Vážení členovia PPZ, oznamujeme vám, že Správna rada PPZ na svojom zasadnutí dňa 21.08.2016 schválila od 01.01.2017 zvýšenia členského príspevku na 15 € ročne a výšku pohrebnej podpory na 420 €
Celý oznam nájdete v sekcii Spolky a združenia > Pohrebné podporné združenie

08

JAN

2017

Nové knihy v obecnej knižnici

V apríli 2016 naša obec znovu požiadala o dotáciu v rámci projektu Fondu na podporu umenia - Akvizícia knižníc o dotáciu. Keďže našej žiadosti bolo kladne vyhovené a obdržali sme na nákup nových kníh dotáciu vo výške 1000 €, mohli sme aj vďaka spolufinancovaniu obce na sklonku roka pre našu obecnú knižnicu aj v spolupráci so ZŠ objednať nové knihy pre deti i dospelých (spolu skoro 100 kníh). Knižničný prírastok je zameraný hlavne na školákov (primárne knihy v rámci povinného čítania), ale i staršiu čitateľskú verejnosť, ktorí sú najčastejšími návštevníkmi našej knižnice. Dúfame, že tieto knihy si tak, ako aj v minulom roku, nájdu svojich čitateľov, a budú pre nich prínosom.

Aktuality v roku:


2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019