Fotografie súčasného diania

Nový kríž 2018 Vianočné trhy 2018 Plnou parou 2019
Fašiangova
zabíjačka 2018
Expres do raja 2018 Prehliadka dychových súborov 2018
Motokros 2017 Vianočné trhy 2017 Prezenácia knihy Mníšek
2. vydanie 2017
Fašiangova
zabíjačka 2017
Turistický výstup na Kloptaň 2017 Deň obce
Ahoj leto 2017
Hasičské auto 2016 Vianočné trhy 2016 Vianočné predstavenie 2016
Oplotenie Základnej
školy 2015
Motokros 2015 Vianočné trhy 2015
Vianočný program 2014
ZŠ + Posaunenchor
Ohňostroj 2015 Drevené odpadkové
koše 2015
Rekonštrukcia
cestného mosta 2014
Búranie starej
evanjelickej fary 2014
Vianočné trhy 2014
S Papagájom
do Červenej skaly 2014
Štýlové drevené
kvetináče 2014
Zámková dlažba
na chodníky 2014
Novovyasfaltované
miestne cesty 2013
Vianočné trhy 2013 Nový asfalt 2014
na štátnej ceste II/546
Motokros 2013 Posvätenie novej
hasičskej zbrojnice 2013
Vláčikom do Slovenského
raja 2013
Zasypaný Mníšek 2013 Výzdoba reštaurácie Obecných lesov Výtlky 2013
Vianočné trhy 2012 Vianočný program 2012
ZŠ + Posaunenchor
Ohňostroj 2013
Vianočný koncert 2011 Regenerácia
centra obce 2012
Motokros 2012
Vianočné trhy 2010 Rekonštrukcia a prístavba
hasičskej zbrojnice 2011
Vianočné trhy 2011
Rekonštrukcia
Základnej školy 2010
Nové hasičské
auto 2010
Záplavy 2010
Pocasie