Rekonštrukcia Základnej školy

Nenávratný financný príspevok vo výške 694 419,56 € na rekonštrukciu Základnej školy získala obec prostredníctvom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z fondov Európskeho spolocenstva.

Pocasie