Nový kríž 2018

Dňa 15. septembra bol na vrchu Spitzenberg osadený nový dubový kríž, ktorý nahradil kríž z roku 1991.


Pocasie