Rekonštrukcia a prístavba
hasičskej zbrojnice

Pocasie