Otvorenie, požehnanie a posvätenie
novej hasičskej zbrojnice

V sobotu 17. augusta pri príležistosti 135. výročia dobrovoľného hasičského zboru v Mníšku nad Hnilcom bola otvorená, požehnaná a posvätená nová hasičská zbrojnica za prítomnosti miestneho katolíckeho a evanjelického kňaza. Tento deň bol súčasne dňom otvorených dverí do zrenovovanej hasičskej zbrojnice.Pocasie