Obecné zastupiteľstvo

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2017

1. polrok 2. polrok
JAN 01.23.01.2017 JÚL 05.31.07.2017
FEB AUG
MAR 02. 20.03.2017 SEP 06. 18.09.2017
APR OKT
MÁJ 03. 22.05.2017 NOV 07. 20.11.2017
JÚN 04. 26.06.2017 DEC 08. 11.12.2017


- počas platnosti zimného času o 17:00 hod.
- počas platnosti letného času o 18:00 hod.

Tento plán na rok 2017 môže byť podľa potreby zmenený alebo doplnený o mimoriadne zasadnutia starostom obce, alebo na návrh poslancov OZ.

Tento plán bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 12.12.2016 uznesením č. 430/2016.

Uznesenia obecného zastupiteľstva

Uznesenia v roku 2017

Uznesenia OZ 2017/07 31.07.2017
Uznesenia OZ 2017/06 26.06.2017
Uznesenia OZ 2017/05 22.05.2017
Uznesenia OZ 2017/03 20.03.2017
Uznesenia OZ 2017/01 23.01.2017

Uznesenia v roku 2016

Uznesenia OZ 2016/12-2 12.12.2016
Uznesenia OZ 2016/12-1 01.12.2016
Uznesenia OZ 2016/11 21.11.2016
Uznesenia OZ 2016/09 19.09.2016
Uznesenia OZ 2016/07 18.07.2016
Uznesenia OZ 2016/06 27.06.2016
Uznesenia OZ 2016/05 23.05.2016
Uznesenia OZ 2016/03 21.03.2016
Uznesenia OZ 2016/01 25.01.2016

Uznesenia v roku 2015

Uznesenia OZ 2015/12 14.12.2015
Uznesenia OZ 2015/11 23.11.2015
Uznesenia OZ 2015/10 26.10.2015
Uznesenia OZ 2015/09 21.09.2015
Uznesenia OZ 2015/07 20.07.2015
Uznesenia OZ 2015/06 17.06.2015
Uznesenia OZ 2015/05 18.05.2015
Uznesenia OZ 2015/04 02.04.2015
Uznesenia OZ 2015/03 23.03.2015
Uznesenia OZ 2015/02 20.02.2015
Uznesenia OZ 2015/01 19.01.2015

Uznesenia v roku 2014

Uznesenia OZ 2014/12 15.12.2014
Uznesenia OZ 2014/11 03.11.2014
Uznesenia OZ 2014/09 22.09.2014
Uznesenia OZ 2014/07 21.07.2014
Uznesenia OZ 2014/05 19.05.2014
Uznesenia OZ 2014/03 24.03.2014
Uznesenia OZ 2014/01 23.01.2014

Uznesenia v roku 2013

Uznesenia OZ 2013/12 16.12.2013
Uznesenia OZ 2013/10 30.10.2013
Uznesenia OZ 2013/09 23.09.2013
Uznesenia OZ 2013/07 17.07.2013
Uznesenia OZ 2013/05 20.05.2013
Uznesenia OZ 2013/03 18.03.2013
Uznesenia OZ 2013/01 21.01.2013

Uznesenia v roku 2012

Uznesenia OZ 2012/12 14.12.2012
Uznesenia OZ 2012/11 19.11.2012
Uznesenia OZ 2012/09 24.09.2012
Uznesenia OZ 2012/08 06.08.2012
Uznesenia OZ 2012/07 23.07.2012
Uznesenia OZ 2012/06 29.06.2012
Uznesenia OZ 2012/05 21.05.2012
Uznesenia OZ 2012/03 26.03.2012
Uznesenia OZ 2012/01 23.01.2012

Uznesenia v roku 2011

Uznesenia OZ 2011/12 21.02.2012
Uznesenia OZ 2011/11 21.11.2011
Uznesenia OZ 2011/09 19.09.2011
Uznesenia OZ 2011/07 18.07.2011
Uznesenia OZ 2011/06 28.06.2011
Uznesenia OZ 2011/05 23.05.2011
Uznesenia OZ 2011/03 21.03.2011
Uznesenia OZ 2011/02 23.02.2011
Uznesenia OZ 2011/01 24.01.2011

Uznesenia v roku 2010

Uznesenia OZ 2010/12 15.12.2010
Uznesenia OZ 2010/11 23.11.2010
Uznesenia OZ 2010/10 01.03.2012
Uznesenia OZ 2010/09 27.09.2010
Uznesenia OZ 2010/08 30.08.2010
Uznesenia OZ 2010/06 28.06.2010
Uznesenia OZ 2010/05 31.05.2010
Uznesenia OZ 2010/04 26.04.2010
Uznesenia OZ 2010/03 29.03.2010
Uznesenia OZ 2010/02a 09.03.2010
Uznesenia OZ 2010/02 22.02.2010
Uznesenia OZ 2010/01 25.01.2010

Uznesenia v roku 2009

Uznesenia OZ 2009/12 21.12.2009
Uznesenia OZ 2009/11 30.11.2009
Uznesenia OZ 2009/10 26.10.2009
Uznesenia OZ 2009/09 28.09.2009
Uznesenia OZ 2009/08 31.08.2009
Uznesenia OZ 2009/06a 30.06.2009
Uznesenia OZ 2009/06 29.06.2009
Uznesenia OZ 2009/05 25.05.2009
Uznesenia OZ 2009/04 27.04.2009
Uznesenia OZ 2009/03 30.03.2009
Uznesenia OZ 2009/02 23.02.2009
Uznesenia OZ 2009/01 26.01.2009
Pocasie