Obecné zastupiteľstvo

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2017

1. polrok 2. polrok
JAN 01.23.01.2017 JÚL 05.31.07.2017
FEB AUG
MAR 02. 20.03.2017 SEP 06. 18. a 28.09.2017
APR OKT
MÁJ 03. 22.05.2017 NOV 07. 20.11.2017
JÚN 04. 26.06.2017 DEC 08. 11.12.2017


- počas platnosti zimného času o 17:00 hod.
- počas platnosti letného času o 18:00 hod.

Tento plán na rok 2017 môže byť podľa potreby zmenený alebo doplnený o mimoriadne zasadnutia starostom obce, alebo na návrh poslancov OZ.

Tento plán bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 12.12.2016 uznesením č. 430/2016.

Uznesenia obecného zastupiteľstva

Uznesenia v roku 2017

Uznesenia OZ 2017/11 20.11.2017
Uznesenia OZ 2017/09a 28.09.2017
Uznesenia OZ 2017/09 18.09.2017
Uznesenia OZ 2017/07 31.07.2017
Uznesenia OZ 2017/06 26.06.2017
Uznesenia OZ 2017/05 22.05.2017
Uznesenia OZ 2017/03 20.03.2017
Uznesenia OZ 2017/01 23.01.2017

Uznesenia v roku 2016

Uznesenia OZ 2016/12-2 12.12.2016
Uznesenia OZ 2016/12-1 01.12.2016
Uznesenia OZ 2016/11 21.11.2016
Uznesenia OZ 2016/09 19.09.2016
Uznesenia OZ 2016/07 18.07.2016
Uznesenia OZ 2016/06 27.06.2016
Uznesenia OZ 2016/05 23.05.2016
Uznesenia OZ 2016/03 21.03.2016
Uznesenia OZ 2016/01 25.01.2016

Uznesenia v roku 2015

Uznesenia OZ 2015/12 14.12.2015
Uznesenia OZ 2015/11 23.11.2015
Uznesenia OZ 2015/10 26.10.2015
Uznesenia OZ 2015/09 21.09.2015
Uznesenia OZ 2015/07 20.07.2015
Uznesenia OZ 2015/06 17.06.2015
Uznesenia OZ 2015/05 18.05.2015
Uznesenia OZ 2015/04 02.04.2015
Uznesenia OZ 2015/03 23.03.2015
Uznesenia OZ 2015/02 20.02.2015
Uznesenia OZ 2015/01 19.01.2015

Uznesenia v roku 2014

Uznesenia OZ 2014/12 15.12.2014
Uznesenia OZ 2014/11 03.11.2014
Uznesenia OZ 2014/09 22.09.2014
Uznesenia OZ 2014/07 21.07.2014
Uznesenia OZ 2014/05 19.05.2014
Uznesenia OZ 2014/03 24.03.2014
Uznesenia OZ 2014/01 23.01.2014

Uznesenia v roku 2013

Uznesenia OZ 2013/12 16.12.2013
Uznesenia OZ 2013/10 30.10.2013
Uznesenia OZ 2013/09 23.09.2013
Uznesenia OZ 2013/07 17.07.2013
Uznesenia OZ 2013/05 20.05.2013
Uznesenia OZ 2013/03 18.03.2013
Uznesenia OZ 2013/01 21.01.2013

Uznesenia v roku 2012

Uznesenia OZ 2012/12 14.12.2012
Uznesenia OZ 2012/11 19.11.2012
Uznesenia OZ 2012/09 24.09.2012
Uznesenia OZ 2012/08 06.08.2012
Uznesenia OZ 2012/07 23.07.2012
Uznesenia OZ 2012/06 29.06.2012
Uznesenia OZ 2012/05 21.05.2012
Uznesenia OZ 2012/03 26.03.2012
Uznesenia OZ 2012/01 23.01.2012

Uznesenia v roku 2011

Uznesenia OZ 2011/12 21.02.2012
Uznesenia OZ 2011/11 21.11.2011
Uznesenia OZ 2011/09 19.09.2011
Uznesenia OZ 2011/07 18.07.2011
Uznesenia OZ 2011/06 28.06.2011
Uznesenia OZ 2011/05 23.05.2011
Uznesenia OZ 2011/03 21.03.2011
Uznesenia OZ 2011/02 23.02.2011
Uznesenia OZ 2011/01 24.01.2011

Uznesenia v roku 2010

Uznesenia OZ 2010/12 15.12.2010
Uznesenia OZ 2010/11 23.11.2010
Uznesenia OZ 2010/10 01.03.2012
Uznesenia OZ 2010/09 27.09.2010
Uznesenia OZ 2010/08 30.08.2010
Uznesenia OZ 2010/06 28.06.2010
Uznesenia OZ 2010/05 31.05.2010
Uznesenia OZ 2010/04 26.04.2010
Uznesenia OZ 2010/03 29.03.2010
Uznesenia OZ 2010/02a 09.03.2010
Uznesenia OZ 2010/02 22.02.2010
Uznesenia OZ 2010/01 25.01.2010

Uznesenia v roku 2009

Uznesenia OZ 2009/12 21.12.2009
Uznesenia OZ 2009/11 30.11.2009
Uznesenia OZ 2009/10 26.10.2009
Uznesenia OZ 2009/09 28.09.2009
Uznesenia OZ 2009/08 31.08.2009
Uznesenia OZ 2009/06a 30.06.2009
Uznesenia OZ 2009/06 29.06.2009
Uznesenia OZ 2009/05 25.05.2009
Uznesenia OZ 2009/04 27.04.2009
Uznesenia OZ 2009/03 30.03.2009
Uznesenia OZ 2009/02 23.02.2009
Uznesenia OZ 2009/01 26.01.2009
Pocasie