Separovanie a zvoz odpadu

Kalendár zvozu separovaných zložiek KO 2018

Kalendár zberu BRKO 2017
(biologicky rozložiteľný komunálny odpad)

Pocasie