Obecné zastupiteľstvo

Zoznamy poslancov, členov a komisií

Poslanci obecného zastupiteľstva

Komisie obecného zastupiteľstva

Finančná komisia

Predseda: Peter Schriffel
Členovia: Iveta Grossová
Martina Leskovjanská

Kultúrna a školská komisia

Predseda: Bc. Karol Cölder
Členovia: Mgr. Zuzana Wencelová
Hedviga Kojnoková

Sociálna komisia

Predseda: Helena Kluknavská
Členovia: Elvíra Rešovská
Milan Leskovianský

Stavebná komisia

Predseda: Martin Theis
Členovia: Ján Rešovský
Ing. Ľuboš Löffler

Športová komisia

Predseda: Lenka Stoklasová
Členovia: Bc. Lukáš Kujnisch
Ing. Ľudovít Kujnisch ml.

Komisia pre verejný poriadok

Predseda: Štefan Imrich
Členovia: Martin Theis
Peter Schriffel

Komisia pre životné prostredie

Predseda: Jaroslav Kovalčík
Členovia: Samuel Moskal
Pavol Plachetka
Pocasie