Fotografie súčasného diania

Fašiangova
zabíjačka 2017
Hasičské auto 2016 Vianočné trhy 2016 Vianočné predstavenie 2016
Oplotenie Základnej
školy 2015
Motokros 2015 Vianočné trhy 2015
Vianočný program 2014
ZŠ + Posaunenchor
Ohňostroj 2015 Drevené odpadkové
koše 2015
Rekonštrukcia
cestného mosta 2014
Búranie starej
evanjelickej fary 2014
Vianočné trhy 2014
S Papagájom
do Červenej skaly 2014
Štýlové drevené
kvetináče 2014
Zámková dlažba
na chodníky 2014
Novovyasfaltované
miestne cesty 2013
Vianočné trhy 2013 Nový asfalt 2014
na štátnej ceste II/546
Motokros 2013 Posvätenie novej
hasičskej zbrojnice 2013
Vláčikom do Slovenského
raja 2013
Zasypaný Mníšek 2013 Výzdoba reštaurácie Obecných lesov Výtlky 2013
Vianočné trhy 2012 Vianočný program 2012
ZŠ + Posaunenchor
Ohňostroj 2013
Vianočný koncert 2011 Regenerácia
centra obce 2012
Motokros 2012
Vianočné trhy 2010 Rekonštrukcia a prístavba
hasičskej zbrojnice 2011
Vianočné trhy 2011
Rekonštrukcia
Základnej školy 2010
Nové hasičské
auto 2010
Záplavy 2010
Pocasie